KINSE MEDIA

Рекламни съоръжения

БИЛБОРДОВЕ

Предлагаме Ви не само рекламна площ, а рекламно решение, което да добави допълнителна стойност на Вашия бизнес. Нашите съоръжения са разположени на места, където ще ги видите и ще ги видят. Следвайки нашата философия те са с висока производителност и подчертан дизайн.

ВИДЕО ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ

Модерна, Забелижима и Елегантна – това е Тя – видео рекламната табела с висока производителност и реклмна площ на много ниска цена.

Върху рекламните табели можем да рекламираме няколко Ваши продукта едновременно!

ВИДЕО СТЕНИ

Вашата реклама на разумна цена без излиши разходи в избран от вас времеви интервал!

  • Динамична видео реклама от ново поколение на достъпна цена
  • Вашата реклама ще бъде видяна и запомнена
  • Предлагаме Ви възможността да рекламираме Вашите продукти по начина по който вече е доказан или да изработим съвместно нова РАЗЛИЧНА визия
  • Нашата ЦЕЛ е да реализираме съвместен успех!

KINSE MEDIA

ЗАЩОТО МЕЧТИТЕ
СЕ СБЪДВАТ!